Mokykla Lietuvoje ar Anglijoje – kur geriau?

Autorius: Virginija Buškevičiūtė -Lukauskienė
Publikavimo data: 2014-11-13 @ 15:20

Visi norime savo vaikams kaip įmanoma geresnės ateities. Vieni – dirbame ir gyvename čia, net neabejodami, jog mūsų vaikai lankys angliškas mokymo įstaigas. Kiti – paauginę iki mokyklinio amžiaus ar net anksčiau, suskumbame grįžti į Lietuvą, kad vaikai galėtų lankyti lietuviškas mokyklas. Treti – dirbame čia ir, kaip išgalėdami, stengiamės padėti Lietuvoje besimokančioms ar studijuojančioms savo atžaloms. Taigi, kiekvienas renkamės priimtiniausią iš šių kelių variantų.

Tikriausiai ne vienam yra tekę girdėti skundų apie prastas Anglijos mokyklas, keistą mokymo sistemą ir tai, jog tik privačios gali suteikti gero lygio mokslą. Kalbant apie Lietuvos mokyklas, turbūt patys dar puikiai prisimename visus lietuviškos ar posovietinės mokymo sistemos pliusus ir minusus, apie įvairius pokyčius sužinome iš savo giminaičių ar draugų, todėl išsamiai jos nagrinėti neverta. Visus daug labiau domina angliškos sistemos ypatumai ir kuo ji skirtinga nuo lietuviškos.

Statistiniai duomenys. Jungtinėje Karalystėje yra įvairių tipų mokyklų – tiek valstybinių, tiek ir privačių. Valstybinių yra apie 2300. Pagrindinė problema Anglijoje yra ta, jog mokinių nuolat daugėja, o mokytojų – visą laiką trūksta. Anglijoje tėvai nuolat skundžiasi, jog jų vaikai turi laukti ištisus metus, kol pagaliau gali eiti į mokyklą. Apie mokyklų trūkumą byloja ir statistika: 2012 m. mokinių skaičius buvo 3,9 mln., 2013 m. – jau 4,01 mln. Sparčiausiai mokinių daugėja Londone. Žvelgiant į Lietuvą, situacija yra atvirkščia – mokinių skaičius tik mažėja, o tai lemia du pagrindiniai veiksniai: gimstamumas ir emigracija. Lietuvoje kasmet uždaromos mokyklos, ypač kaimuose, nes sumažėjus mokyklinio amžiaus vaikų skaičiui, kaimo mokyklas ir mokytojus išlaikyti tampa tiesiog per brangu. Mokiniai vežiojami autobusais į artimiausių miestų mokyklas. Šioje Statistikos departamento lentelėje skaičiai kalba patys už save:

2005-2006m. 2010-2011m. 2011-2012m. 2012-2013m.
Mokyklos 1534 1321 1309 1242
Mokiniai, tūkst. 538,5 415,9 392,9 373,9
iš jų
1 – 4 klasės 150,6 115,7 111,4 109,0
5 – 10 ir 1 – 2 gimnazijos klasės 301,3 222,6 211,4 199,2
11 – 12 ir 3 – 4 gimnazijos klasės 86,6 77,6 70,1 65,7
Mokytojai ir mokyklos vadovai, tūkst. 44,6 38,1 37,4 35,8

http://osp.stat.gov.lt/pranesimai-spaudai?eventId=1677

Mokymo trukmė. Anglijoje visi vaikai, nuo 5-erių iki 16 metų, turi teisę į nemokamą vietą valstybinėje mokykloje. Paprastai, lankyti mokyklą vaikas pradeda nuo 5-erių, bet daug mokyklų priima ir 4-erių vaikus paruošiamiesiems metams. Iš pradinės į vidurinę pereinama 11 – 12 metų amžiaus. Mokslai pradinėje mokykloje baigiasi egzaminu. Vidurinėje mokykloje paauglys praleidžia dar kelerius metus ir 16 metų amžiaus laiko eilinį baigiamąjį egzaminą, kurį išlaikius, išduodamas bendrojo vidurinio lavinimo sertifikatas (GCSE). Jį gauti privaloma visiems šalies moksleiviams. Anglijoje nėra išskiriama tokia grandis kaip pagrindinis ugdymas Lietuvoje. Po mokyklos, tie, kurie nori tęsti mokslus, renkasi koledžą, o po jo – studijas universitete.

Mokymo sistema. Vaikus džiugina angliška mokymo sistema, nes mokymas ne tik suskirstytas į lygius, bet ir niekada nerašomi kontroliniai, o daugelis net nežino, ką reiškia, kai kviečiama atsakinėti prie lentos. Vargu ar sutiksite pradinuką, kuris nenorėtų eiti į mokyklą. Jei pamokų metų klausoma dėstomo dalyko, tai ir namų darbai neatima daug laiko, dažniausiai namų darbus mokytojas surenka ir įvertina. Kai kuriose mokyklose namų darbai būna užduodami tik atostogų metui arba neužduodami visai, tai – mokytojo pasirinkimas. Įsisavintos žinios tikrinamos esė pagalba ar rengiant projektus, kuriuos būtina įgyvendinti. Vertinama raidėmis nuo A iki G. Vaikus iki 8-erių metų dažniausiai moko vienas pedagogas. Vėliau atsiranda atskirų dalykų mokytojai, daugiau dėmesio pradedama skirti baigiamiesiems mokyklos egzaminams. Bėda ta, kad didžioji dalis jaunimo mokytis čia tiesiog tingi. Visi, atėję į mokyklą, kasdien yra užregistruojami, mokyklos teritorija yra aptverta ir pamokų metu mokiniai iš jos neišeina. Čia vaikams nereikia pirkti daug mokymosi priemonių ir kasdien visko nešiotis vos atkeliamose kuprinėse. Panašu yra tai, jog lygiai kaip ir Lietuvoje, į kiekvieną pertrauką skamba skambutis, nuo dešimtos klasės mokomasi pasirinktų dalykų, vyksta klasės valandėlės.

Mokyklų ypatumai. Dauguma mokyklų priima abiejų lyčių vaikus, bet kai kurios būna skirtos tik berniukams ar tik mergaitėms. Stengiamasi laikytis ir tokių seniai susiformavusių tradicijų, kaip mokyklinės uniformos, aktyvi labdaringa veikla, reguliarus socialinis darbas. Elitinėse uždarose mokyklose – pensionuose vaikai gali būti mokomi individualiai arba grupėmis, sudarytomis pagal vaikų gabumus. Juose gali būti mokoma ir papildomų dalykų, kurių nebūna įprastose mokyklose. Privačios mokyklos Didžiojoje Britanijoje turi teisę nesilaikyti nacionalinės švietimo programos.

Psichologinis klimatas – patyčios. Net ir suaugusiesiems, persikėlusiems gyventi į Angliją, pritapti nėra lengva. O vaikams gali būti dar sunkiau, jeigu atsivežėte jau nebe mažametį vaiką. Vaikų pasaulyje taisyklės kartais būna daug žiauresnės nei suaugusiųjų. Teigiama, kad vaikai mokyklose tampa agresyvesni, juk niekas nenori, kad iš jų šaipytųsi ar pan., tad įsijungia „apsaugos mechanizmas“. Ypač tai pastebima Londone. Londone, lyginant su kitais Anglijos miestais, agresyvus mokinių elgesys yra itin aštri problema. 2011 metų duomenimis, kiekvieną dieną iš sostinės mokyklų buvo pašalinama 250 vaikų, 125 iš jų yra nušalinami nuo pamokų laikinai dėl žodinio arba fizinio užpuolimo, šeši – išsiunčiami namo dėl netinkamo seksualinio elgesio arba rasistinių įžeidinėjimų, keturi – dėl narkotikų ar alkoholio vartojimo, o 43 yra išmetami dėl „nuolatinio netinkamo elgesio“. Londonui tenka ketvirtadalis visų incidentų Anglijos mokyklose. Nors, kaip teigiama, Anglijoje patyčios ir smurtas visiškai nėra toleruojami, tačiau prevencinės priemonės veikia ne visada. Bėda ta, kad imigrantų vaikai, kurie gerai nemoka anglų kalbos ir jaunimo žargono, neturi jokių galimybių apsiginti nuo patyčių. Būna taip, kad net ne visada supranta, jog yra užgauliojami, o tai agresoriams suteikia dar daugiau smagumo.

Pasaulio geriausieji. Kas trejus metus pasaulyje rengiamas geriausių mokymo sistemų testas, kuriame dalyvauja 15 metų paaugliai. Pirmą kartą jis buvo surengtas 2000 m. – pirmą vietą užėmė Suomija, 2012 m. – Suomija ir vėl pirmavo. Antrąsias – penktąsias vietas pasidalijo: Pietų Korėja, Honkongas, Japonija, Didžioji Britanija, šeštoje vietoje atsidūrė posovietinių šalių švietimo sistema. Septintoje – Nyderlandai, 8 – Naujoji Zelandija, 9 – Šveicarija, 10 – Kanada. Nei JAV nei Rusija į dešimtuką nepateko. Kokia Suomijos sistemos paslaptis? Vaikai į mokyklą eina nuo 7 metų, iki tol jie gali lankyti parengiamąsias pamokas darželiuose ar mokyklose. Mokykloje šešis metus jie negauna pažymių, namų darbų ruošti taip pat nereikia. Pradinėse klasėse beveik nebūna ir egzaminų. Visi, neskirstant žinių lygio, – mokosi kartu. Klasėse būna po 16 mokinių, todėl lengviau susikaupti ir mokytojai gali skirti daugiau dėmesio. Čia 75 min. per dieną skiriamos pertraukoms. Mokytojai prieš mokinių auditoriją praleidžia 4 val. į dieną, 2 val. kas savaitę dar skiria savo tobulėjimui. Suomijoje mokytojai yra gerbiami, privalo turėti magistro laipsnį, o norintys gauti mokytojo darbą – savo kurse turi būti tarp 10 proc. geriausiųjų.

ES piliečių teisės. Nepamirškime, kad kaip ES piliečiai – vaikai turi teisę lankyti mokyklą bet kurioje ES šalyje tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir tos šalies piliečiai. Jie turi teisę mokytis tos pačios amžiaus grupės vaikų ir tokio pat lygmens klasėje, kokioje būtų mokęsi šalyje, iš kurios atvykote, nepriklausomai nuo to,  kiek moka vietos kalbą. Jei vykstate dirbti į šalį ES narę – jūsų vaikai pagal ES teisės aktus naujoje gyvenamojoje šalyje turi teisę nemokamai mokytis kalbos, kad galėtų lengviau pritapti naujoje mokykloje.

Laikas registruoti mažuosius ir vyresnėlius. Kaip žinia, Anglijoje rudenį, dažniausiai lapkričio mėnesį, jau prasideda registracija į mokyklas kitiems metams. Taigi, šiemet – jau registruojama į mokyklas 2015 metams:

  • į pradines mokyklas (primary ar infant school) taip vadinamiems „reception year“ paruošiamiesiems metams, vaikus, kurie gimę nuo 2010 m. rugsėjo 1d. iki 2011 m. rugpjūčio 31d.
  •  į „junior school“, jei jūsų pradinukas, lankantis „primary ar infant school“, yra gimęs tarp 2007 m. rugsėjo 1d. ir 2008 m. rupjūčio 31d.

Geriausia paduoti prašymus į tris pasirinktas mokyklas, į tas, kurioms teikiate pirmenybę. Jei prašymą pateiksite tik vienai mokyklai – nebūkite užtikrinti, kad būtent į ją ir pateksite. Pravartu pasidomėti mokyklos reputacija internete: www.education.gov.uk/schools/performance.

Pasirinkimą, kur ir kokią mokyklą vaikai lankys, visada nulemia tėvų apsisprendimas ir galimybės. Juk mūsų mažieji patys dar negali spręsti už save, todėl tėvams tenka didžiulė atsakomybė – tiek pradinės mokyklos parinkimas, tiek ir vidurinės. Kaip vaikas jausis toje mokykloje bei kaip jam seksis – kiekvienų tėvų rūpestis, o atsakingas ir apgalvotas mokyklos parinkimas gali būti raktas į sėkme.

 

 

 

 

 

Griežtai draudžiama „INFO Ekspresas“ paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti „INFO Ekspresas“ kaip šaltinį.

Komentaras “Mokykla Lietuvoje ar Anglijoje – kur geriau?

  1. rima parašė:

    Daug ivairiu straipsniu,bet nera jokios informacijos kur galima gauti relia pagalba nuskriaustam ir toliau skriaudziamam vaikui,Aciu

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Facebook komentarai

Žurnalistinis tyrimas

Gavote HMRC baudą? Pateikite apeliaciją ir panaikinkite ją

2019-05-31 @ 9:45

Būna gyvenime taip, jog esame apkaltinami tuo, ko nepadarėme. Ir už tą kaltę kartais tenka labai brangiai sumokėti. Jei Jums nutiko taip, netylėkite, rašykite apeliaciją […]

» Daugiau

Verslo pradžiamokslis: nuo ko pradėti nuosavą verslą?

2019-03-11 @ 10:12

Jei žymių verslininkų paklaustumėte, nuo ko pradėti verslą, atsakymas, greičiausiai, būtų labai paprastas – „Nuo geros idėjos!“. Ir tik tada seka begalinis atsidavimas savo verslo […]

» Daugiau

Orios senatvės garantas – gera pensija

2019-02-01 @ 20:07

Ir kuris gi iš mūsų nesvajoja apie tai, kaip išėjus į užtarnautą poilsį gaus pinigų tiek, kad pakaktų ne tik svarbiausiems poreikiams patenkinti, bet dar […]

» Daugiau

Sausis – dieta piniginei: kaip sutaupyti?

2019-01-18 @ 17:49

Tikriausiai ne vienas iš mūsų sukame galvą, kaip gi būtų galima sutaupyti vieną kitą svarą atostogoms arba norimam daiktui įsigyti. Rodos, mokesčiai, traukinio bilietai ir […]

» Daugiau

Sveiki atvykę į 2019: naujovės, kurios laukia gyvenančių JK

2019-01-11 @ 20:56

Laikas nenumaldomai bėga ir štai, jau baigiasi antroji Naujų metų savaitė. Daugeliui šios dvi savaitės buvo tarsi įsivažiavimas į naujus darbus, susiplanavome daug, tikimės padaryti […]

» Daugiau

Kuo JK gyvenantiems lietuviams yra ypatinga sausio 31d. ?

2019-01-05 @ 17:41

Įžengėme į dar vienus, Naujus metus. Sulig jais prasidėjo nauji darbai, tačiau reikia nepamiršti teisingai užbaigti ir senųjų. Štai, pavyzdžiui, jei esate laisvai samdomi darbuotojai […]

» Daugiau

Kas laukia laisvai samdomų darbuotojų po „Brexit“?

2018-12-28 @ 22:05

Laisvai samdomi darbuotojai gali lengviau atsikvėpti, nes visai neseniai, šių metų gruodžio 17d., JK vyriausybė priėmė įstatymą, kuris turėtų apsaugoti šią, lengvai pažeidžiamą, visuomenės grupę. […]

» Daugiau

Ką žada 2019 metai?

2018-12-21 @ 17:54

Greitai žengsime į dar vienus, Naujus metus. Pagal kinų horoskopą, 2019 – Kiaulės metai. Kiaulės metais labiausiai seksis tiems, kurie norės pagerinti savo finansinę situaciją, […]

» Daugiau

Geidžiamiausios kalėdinės dovanos vaikams 2018

2018-12-14 @ 16:12

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet, prieš pat Kalėdas prekybos centruose karaliauja žaislai, pro kuriuos vaikai sunkiai praeina. Reklamos, žaislų mados – visa tai […]

» Daugiau

Būsto nuoma: ką reikėtų žinoti nuomininkui?

2018-12-08 @ 10:31

Prieš ketverius metus atsikraustėme gyventi į Londoną. Tada dar nežinojome, kas mūsų čia laukia. Pirmoji vieta, kurioje suklupome prieš pat atsikraustant į Londoną, – tai […]

» Daugiau
Konkursas
Apklausa

Kokiame prekybos centre dažniausiai apsipirkinėjate?

Kraunasi ... Kraunasi ...